Wayfinding

Wayfinding is de manier hoe iemand de weg vindt. Dit kan gestuurd worden door middel van bewegwijzering. Bij bewegwijzering gaat het om het selecteren, ordenen en ruimtelijk presenteren van informatie. Het gaat daarbij om de kernvragen: hoe verloopt de weg van de bezoeker? En waar moet welke informatie worden geplaatst en hoe ziet die informatie eruit? Ondanks dat de principes van wayfinding universeel zijn, verschilt de uitwerking per project. Wij bieden passende oplossingen, van strategie en vormgeving tot productie en montage.

Totaaloplossingen

Om structuur te geven aan (complexe) vraagstukken, hebben wij een 6-stappenplan ontwikkeld.

 

Stappenplan